> Termeni si conditii concursuri - Multi-Gyn RO

REGULAMENTUL CAMPANEI PROMOTIONALE „ACTIGEL”

Perioada 12.08.2019 – 10.10.2019

ORGANIZATORUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promotionale ,,ACTIGEL” este SC VAVIAN PHARMA SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Basarabia Nr.256, Sect 3, Tel/fax 021.2034763; 021.2034766, inmatriculata la RC sub nr. J40/2728/2001, cod fiscal RO13766000, reprezentata legal prin Leonard Man in calitate de director general.

Campania este organizata in colaborare cu : BioClin B.V., cu sediul in Olanda, 2600 AB Delft, cod identificare fiscala nr.: NL805409269B01.

Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei Promotionale (denumit in continuare “Regulamentul”).

Regulamentul este disponibil pe toata durata Concursului, in mod gratuit, oricarei persoane interesate si poate fi consultat pe site-ul www.multi-gyn.ro.

DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI LOCUL DE DESFASURARE

Perioada in care se va desfasura campania promotionala este intre 12.08.2019 – 10.10.2019. Campania este organizata pe intreg teritoriul Romaniei. Prezenta campanie promotionala este accesibila tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei.

Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorii nu mai au nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campanei.

CONDITII DE PARTICIPARE

Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii campaniei, de sex feminin.

MECANISMUL DESFASURARII CAMPANIEI, DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI EXPEDIEREA PREMIILOR

Persoanele care vor primi flyere de promovare a produsului ACTIGEL se vor putea inscrie pe site-ul www.multi-gyn.ro pentru participarea la tragerea la sorti. Fiecare inregistrare, in baza seriei flyerului primit si a raspunsului la cele trei intrebari de pe site, va participa automat la tragerea la sorti zilnica, cat si la tragerea la sorti de la finalul campaniei. Inregistrarea se va putea face o singura data, folosind seria flyerului primit. La tragerea la sorti zilnica, vor participa persoanele inscrise in ziua respectiva. Toate persoanele inregistrate in perioada desfasurarii campaniei vor participa si la cele trei trageri la sorti de la finalul campaniei. Pastrati flyerul primit. Premiul se acorda pe baza acestuia, corespunzator seriei cu care s-a facut inregistrarea. Flyerul trebuie predat Organizatorului la inmanarea premiului.

Se va acorda zilnic un premiu: un produs Multi-Gyn IntiSkin, iar la sfarsitul campaniei, se vor acorda trei pachete de premii, fiecare continand o gama completa de produse Multi-Gyn, dupa cum urmeaza: un produs Multi-Gyn ActiGel, un produs Multi-Gyn LiquiGel, un produs Multi-Gyn FloraPlus, un produs Multi-Gyn Comprese, un produs Multi-Gyn FemiWash, un produs Multi-Gyn CombiPack, un produs Multi-Gyn IntiSkin, Multi-Gyn tablete.

Tragerea la sorti se va efectua prin intermediul platformei www.random.org.

Extragerile vor avea loc zilnic, intre orele 9 – 12 pentru ziua anterioara, ultima extragere avand loc in ziua de 10.10.2019 cand vor fi extrase si cele trei pachete cu produse.

Lista castigatorilor va fi afisata pe pagina de facebook Multi-Gyn.

Premiile vor fi expediate de catre organizator, prin posta sau curier, pe cheltuiala organizatorului si fara nici o obligatie financiara din partea castigatorilor. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care castigatorul extras nu a furnizat corect datele de contact, respectiv numarul de telefon pentru a fi contactat in vederea livrarii premiului. Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere in situatia in care castigatorul nu raspunde la apelurile Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, nu are serviciul roaming activat sau orice situatii in care acesta nu va putea fi contactat in termenul mentionat in prezentul Regulament. Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu, sens in care se va apela la prima rezerva extrasa.

Inmanarea premiilor se va realiza in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectul unei comunicari telefonice intre Organizator si Castigator.
In cadrul acestei campanii nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte.

VALOAREA PREMIILOR

60 x Multi-Gyn Intiskin spray x 40 ml = 2010 RON
3 x Gama produse Multi-Gyn = 949,59 RON
Valoarea totala a premiilor: 2959,59 RON

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

La data de 25 mai 2018 au intrat in vigoare si au devenit aplicabile prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”).

SC VAVIAN PHARMA SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 23291.

SC Vavian Pharma SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu buna credinta, conform prevederilor Regulamentului.

Pentru a putea participa la campania promotionala cu premii organizata de catre SC Vavian Pharma SRL, datele solicitate sunt de identificare si de contact si anume: nume, prenume, telefon, adresa, adresa de e-mail. Ele sunt folosite in vederea anuntarii dumneavoastra in cazul in care veti fi castigator.

Datele sunt prelucrate in scopuri legitime si determinate (ex.: furnizarea produselor, efectuarea raportarilor catre autoritatile competente daca este cazul, participarea la un concurs cu premii organizat de companie si in baza unui temei legal (ex. consimtamantul, executarea contractului, indeplinirea unei obligatii legale etc.).

Pastram datele atat cat este nevoie (ex.: pe durata relatiei contractuale, la care se adauga o perioada suplimentara justificata in raport cu scopul prelucrarii) si in functie de legislatia fiscala in vigoare cu privire la arhivarea documentelor financiar-contabile. Pentru a va putea furniza ( daca e cazul ) premiul concursului, datele pot fi transmise catre terti cum ar fi autoritati, curieri, care au obligatia legala sau contractuala de a va proteja datele.

Aveti urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor (ex. cand sunt incomplete), dreptul de stergere a datelor (ex. cand prelucrarea nu a fost legala), dreptul la restrictionarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor (ex. cand doriti sa le transmiteti altui operator), dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea drepturilor mentionate anterior, puteti adresa o cerere scrisa, datata si semnata catre Vavian Pharma SRL , Bd. Poligrafiei nr. 1 , Corp birouri , parter , Hotel Crowne Plaza , sau pe adresa de mail office@vavianpharma.ro

Prin participarea la acest concurs, utilizatorii sunt de acord cu termenii si conditiile acestui regulament.