> Regulament campanie - Multi-Gyn RO


REGULAMENTUL CAMPANEI PROMOȚIONALE „ACTIGEL”

Perioada 20.07.2020 – 26.10.2020

ORGANIZATORUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoționale „ACTIGEL” este SC VAVIAN PHARMA SRL, cu sediul în București, Bd. Basarabia, Nr. 256, Compartiment10, Incinta FAUR, Sector 3, Tel/fax 021.317 25 05, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J40/2728/2001, cod fiscal RO13766000, reprezentată legal prin Dl. Leonard Man in calitate de Administrator.

Campania este organizată în colaborare cu: BioClin B.V., cu sediul în Olanda, 2600 AB Delft, cod identificare fiscala nr.: NL805409269B01.

Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei Promoționale (denumit în continuare “Regulamentul”).

Regulamentul este disponibil pe toată durata Concursului, în mod gratuit, oricărei persoane interesate și poate fi consultat pe site-ul www.multi-gyn.ro.

DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE

Perioada în care se va desfăşura campania promoţională este între 20.07.2020 – 26.10.2020. Campania este organizată pe întreg teritoriul României. Prezenta campanie promoțională este accesibilă tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil pe teritoriul României.

După data încheierii Campaniei, Organizatorii nu mai au nici o responsabilitate și nu își mai asumă nici o obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campanei.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Campania este deschisă participării persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, împliniți la data începerii campaniei, de sex feminin.

MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI, DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI EXPEDIEREA PREMIILOR

Persoanele care vor primi flyere de promovare a produsului MULTI-GYN ACTIGEL se vor putea înscrie pe site-ul www.multi-gyn.ro pentru participarea la tragerea la sorți. Fiecare înregistrare, în baza seriei flyerului primit și a răspunsului la cele trei întrebări de pe site, va participa automat la tragerea la sorți săptămânală, cât și la tragerea la sorți de la finalul campaniei. Înregistrarea se va putea face o singură dată, folosind seria flyerului primit. La tragerea la sorți săptămânală, vor participa persoanele înscrise în săptămâna anterioară. Toate persoanele înregistrate în perioada desfășurării campaniei vor participa și la cele trei trageri la sorți de la finalul campaniei. Păstrați flyerul primit. Premiul se acordă pe baza acestuia, corespunzător seriei cu care s-a făcut înregistrarea. Flyerul trebuie predat Organizatorului la înmânarea premiului.

Se va acorda săptămânal un pachet care va conține: un produs Multi-Gyn FemiWash x 50 ml și un produs Multi-Gyn LiquiGel x 30 ml, iar la sfârșitul campaniei, se vor acorda trei pachete cu premii, fiecare conținând o gamă completă de produse Multi-Gyn, după cum urmează: un produs Multi-Gyn ActiGel x 50 ml, un produs Multi-Gyn LiquiGel x 30 ml, un produs Multi-Gyn FloraPlus 5x5 ml, un produs Multi-Gyn Comprese x 12 buc, un produs Multi-Gyn FemiWash x 100 ml, un produs Multi-Gyn Vaginal Douche CombiPack, un produs Multi-Gyn IntiSkin x 40 ml, Multi-Gyn Tablets x 10 tablete efervescente.

Tragerea la sorți se va efectua prin intermediul platformei www.random.org.

Extragerile vor avea loc săptămânal, în ziua de luni între orele 9 – 12 pentru săptămâna anterioară, ultima extragere având loc în ziua de 27.10.2020 când vor fi extrase și cele trei pachete cu produse.

Lista câștigătorilor va fi afișată pe pagina de Facebook: @multigynromania.

Premiile vor fi expediate de către organizator, prin poștă sau curier, pe cheltuiala organizatorului și fără nici o obligație financiară din partea câștigătorilor. Organizatorul nu va fi răspunzător în cazul în care câștigătorul extras nu a furnizat corect datele de contact, respectiv numărul de telefon pentru a fi contactat în vederea livrării premiului. Organizatorul nu își asumă nici o răspundere în situația în care câștigătorul nu răspunde la apelurile Organizatorului, nu se află în aria de acoperire, are telefonul defect, nu are serviciul roaming activat sau orice situații în care acesta nu va putea fi contactat în termenul menționat în prezentul Regulament. Organizatorul va întelege că acel câștigător renunță la premiu, sens în care se va apela la prima rezervă extrasă.

Înmânarea premiilor se va realiza în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data anunțării câștigătorilor. Detaliile legate despre modul de intrare în posesia premiului vor forma obiectul unei comunicări telefonice între Organizator și Câștigător.

În cadrul acestei campanii nu este posibilă înlocuirea premiilor câștigate cu contravaloarea acestora în bani sau alte obiecte.

VALOAREA PREMIILOR

14 x Multi-Gyn FEMIWASH x 100 ML = 434 RON
14 x Multi-Gyn LIQUIGEL x 30 ML = 322 RON
3 x Gama produse Multi-Gyn = 885 RON
Valoarea totală a premiilor: 1641 RON

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

La data de 25 mai 2018 au intrat în vigoare și au devenit aplicabile prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul").

SC VAVIAN PHARMA SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23291.

SC VAVIAN PHARMA SRL prelucrează datele dumneavoastră cu bună credință, conform prevederilor Regulamentului.

Pentru a putea participa la campania promoțională cu premii organizată de către SC VAVIAN PHARMA SRL, datele solicitate sunt de identificare și de contact și anume: nume, prenume, telefon, adresă, adresa de e-mail. Ele sunt folosite în vederea anunțării dumneavoastră în cazul în care veți fi câștigător.

Datele sunt prelucrate în scopuri legitime și determinate (ex.: furnizarea produselor, efectuarea raportărilor către autoritățile competente dacă este cazul, participarea la un concurs cu premii organizat de companie și în baza unui temei legal (ex. consimțământul, executarea contractului, îndeplinirea unei obligații legale etc.).

Păstram datele atât cât este nevoie (ex.: pe durata relației contractuale, la care se adaugă o perioadă suplimentară justificată în raport cu scopul prelucrării) și în funcție de legislația fiscală în vigoare cu privire la arhivarea documentelor financiar-contabile. Pentru a vă putea furniza (dacă e cazul) premiul concursului, datele pot fi transmise către terți cum ar fi autorități, curieri, care au obligația legală sau contractuală de a vă proteja datele.

Aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor (ex. când sunt incomplete), dreptul de ștergere a datelor (ex. când prelucrarea nu a fost legală), dreptul la restricționarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor (ex. când doriți să le transmiteți altui operator), dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea drepturilor menționate anterior, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată către SC Vavian Pharma SRL, Bd. Poligrafiei nr. 1, Corp birouri, parter, Hotel Crowne Plaza sau pe adresa de mail office@vavianpharma.ro

Prin participarea la acest concurs, utilizatorii sunt de acord cu termenii și condițiile acestui regulament.